در طي ساليان گذشته خلا وجود سيستم فاضلابي  اروپايي بي صدا در بازار ايران متقاضيان اين سيستم را بي پاسخ گذاشته بوده. هم اكنون با برنامه ريزي مناسب و هماهنگيهاي انجام گرفته سيستم پوشفيت فاضلابی اس لاین شركت پژتن آماده ارائه به مشتریان ايراني می باشد.
سيستم پوشفيت فاضلابی اس لاین پژتن
لوله هاي سه لایه اس لاین كه با استفاده از مجهز ترين ماشين الات و مواد اوليه خاص در اروپا توليد ميشوند بر اساس نتايج تستهاي انجام گرفته در آزمايشگاههاي مستقل كشور آلمان انتشار صداي فاضلاب را تا 12 دسی بل كاهش ميدهند كه از بی صداترین سیستم های فاضلابی در سطح اروپا و جهان به شمار میرود و قابليت استفاده در كليه پروژه هاي ساختماني از جمله هتل ها را دارا ميباشد. 
سيستم اس لاين بر اساس استاندارد EN1451 توليد شده و به علت طراحي خاص اتصالات شرايط اجرا را به نحو چشمگيري ارتقا خواهد داد .

سيستم پوشفيت فاضلابی اس لاین پژتن
سيستم پوشفيت فاضلابی اس لاین پژتن

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نماد برتر میباشد.